გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 9/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 9/9
 • ფართი 57.4 კვ.მ
 • ფასი 105 053
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 9/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 9/9
 • ფართი 49.8 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 9/9
 • ფართი 41.4 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 9/9
 • ფართი 65.6 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 9/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 100 643
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 9/9
 • ფართი 39.7 კვ.მ
 • ფასი 76105
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 9/9
 • ფართი 55.3 კვ.მ
 • ფასი 105 886
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი 100 378
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 45.2 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 8/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი 113 664
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 49.8 კვ.მ
 • ფასი 97 932
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 41.4 კვ.მ
 • ფასი 79 985
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 8/9
 • ფართი 65.6 კვ.მ
 • ფასი 118 873
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 100 643
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 39.7 კვ.მ
 • ფასი 76 700
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 8/9
 • ფართი 55.3 კვ.მ
 • ფასი 106 840
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 7/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი 1898
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 7/9
 • ფართი 57.4 კვ.მ
 • ფასი 105 053
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 7/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი 105 687
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 7/9
 • ფართი 49.8 კვ.მ
 • ფასი 97 932
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 7/9
 • ფართი 41.4 კვ.მ
 • ფასი 79 985
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 7/9
 • ფართი 65.6 კვ.მ
 • ფასი 118 873
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 7/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 100 643
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 3
 • სართული 7/9
 • ფართი 97.4 კვ.მ
 • ფასი 188 177
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 6/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი 87 242
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 6/9
 • ფართი 57.4 კვ.მ
 • ფასი 105 053
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 6/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი 105 687
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 6/9
 • ფართი 49.8 კვ.მ
 • ფასი 97 932
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 6/9
 • ფართი 41.4 კვ.მ
 • ფასი 79 985
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 6/9
 • ფართი 65.6 კვ.მ
 • ფასი 118 873
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 6/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 100 643
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 6/9
 • ფართი 56.6 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 6/9
 • ფართი 56.6 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 5/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი 87 242
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 5/9
 • ფართი 57.4 კვ.მ
 • ფასი 105 053
 •  ტექნიკა საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 5/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 5/9
 • ფართი 49.8 კვ.მ
 • ფასი 97 932
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 5/9
 • ფართი 41.4 კვ.მ
 • ფასი 79 985
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 5/9
 • ფართი 65.6 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 5/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 100 643
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 5/9
 • ფართი 39.7 კვ.მ
 • ფასი 76 700
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 5/9
 • ფართი 55.3 კვ.მ
 • ფასი 106 840
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 4/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი 87 242
 •  საზაფხულო ფართი საჩუქრად
  გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 4/9
 • ფართი 57.4 კვ.მ
 • ფასი 105 053
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 4/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 4/9
 • ფართი 49.8 კვ.მ
 • ფასი 97 932
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 4/9
 • ფართი 41.4 კვ.მ
 • ფასი 79 985
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 4/9
 • ფართი 65.6 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 4/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 100 643
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 4/9
 • ფართი 39.7 კვ.მ
 • ფასი 76 700
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 4/9
 • ფართი 55.3 კვ.მ
 • ფასი 106 840
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 3/9
 • ფართი 58.2 კვ.მ
 • ფასი 87 242
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 3/9
 • ფართი 45.2 კვ.მ
 • ფასი 70 218
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 3/9
 • ფართი 57.8 კვ.მ
 • ფასი 91 035
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 3/9
 • ფართი 36.7 კვ.მ
 • ფასი 68 372
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 3/9
 • ფართი 48.4 კვ.მ
 • ფასი 76 230
 • გაყიდულია
 • საძინებელი
 • სართული 3/9
 • ფართი 30.4 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 3/9
 • ფართი 56.1 კვ.მ
 • ფასი 89 031
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 3/9
 • ფართი 39.7 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 1
 • სართული 3/9
 • ფართი 55.3 კვ.მ
 • ფასი 103 978
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 1/9
 • ფართი 82.3 კვ.მ
 • ფასი
 • გაყიდულია
 • საძინებელი 2
 • სართული 1/9
 • ფართი 98.1 კვ.მ
 • ფასი